Minskning av elförbrukning

Ingen undgår Energikrisen och styrelsen har därför beslutat att minskaföreningens elförbrukning genom att bastu och duschar stängs samt genomatt värmen i samlingslokalen sänks till ett minimum. Även kyl och fryskommer […]

Fällda träd

Under våren har arborister fällt ett antal träd på samfälligheten. Det har visats intresse att ta tillvara på ett antal av dessa träd från boenden i området. Från styrelsen sida […]