Samfällighetsföreningen

Alla hus- och tomtägare i Skipås är medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningen är uppdelad i Gemensamhetsanläggning 1, GA1, för Anläggningen och Gemensamhetsanläggning 2, GA2, förvaltar kringliggande vägar och grönområden. Vissa medlemmar är endast med i GA2.

GA1 förvaltar Anläggningen, dvs det gemensamma området mitt i Skipås med festlokal, bastu, uppvärmda utomhuspooler, tennisbana, m.m. Äger du en lagfart till en fastighet på Skipås så får du kostnadsfritt abonnera klubbhuset för privat sammankomst eller fest.