Samfällighetsföreningens dokument

Årsstämma 2024

Protokoll från årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma Skipås 2024

Fullmakt Skipås 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Resultatrapport 2023 och Budget 2024 GA1

Resultatrapport 2023 och Budget 2024 GA2

Balansräkning 2023

Resultaträkning GA1 2023

Resultaträkning GA2 2023

Valbredningens förslag inför årsstämman 2024


Extrastämma 2023

Protokoll från extrastämma 2023-10-01

Kallelse till extrastämma 2023-10-01

Valberedningens förslag till ny ordförande 2023-09-18

Fullmakt Skipås 2023


Årsstämma 2023

Protokoll från årsstämma 2023-03-19

Kallelse till årsstämma Skipås 2023

Fullmakt Skipås 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Resultatrapport 2022 och Budget 2023 GA1

Resultatrapport 2022 och Budget 2023 GA2

Balansräkning 2022

Resultaträkning GA1 2022

Resultaträkning GA2 2022


Årsstämma 2022

Protokoll från Skipås Samfällighet Årsstämma 2022-03-27
Kallelse till årsstämma Skipås 2022
Bilaga Förslag på ny policy gällande bygglovsärenden
5-års investeringsplan
Budget 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Resultaträkning GA1 2021
Resultaträkning GA2 2021
Balansräkning 2021


Årsstämma 2021

Protokoll från Skipås Samfällighet Årsstämma 2021-03-28
Kallelse till årsstämma Skipås 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk berättelse
Höjning av medlemsavgift till GA1
Resultaträkning_GA1-2020-12-31
Resultaträkning_GA2-2020-12-31
Balansräkning-2020-12-31
Budget Skipås 2021
Valberedningens förslag 2021


Övrigt

Skötselplan 2020-2024

Marklov 2020-2024

Stadgar