Byalagets styrelse 2024

Bengt-Göran Rosén, Lyckevägen 13, ledamot
Evelina Lind, Klapperstensvägen 1, ledamot
Joakim Renérius, Marinavägen 7, ledamot
Magnus Jansson, Bäckvägen 8, kassör
Michelle Tryggvesson, Ekevägen 9, ordförande
Nikola Sunjic, Gnejsvägen 5, ledamot
Therese Carlsson, Moränvägen 4, sekreterare
Viktoria Renérius, Marinavägen 7, ledamot