Parametrar

Skipås anläggning
Kommentarer

    1. Hälften av informationen hämtas från anläggningens NIBE SMO40, resten från ett system av Telldusgivare. Informationen hämtas från olika sidor med parsers och om en sida ligger nere så kan datan vara ouppdaterad. Kontrollera datum och tid högst upp.
    2. Skillnaden mellan pooltemperatur och utetemperatur på morgonen när poolen öppnas är ett grovt mått på hur bra systemet fungerar och ligger optimalt omkring 9°C, dvs vid en morgontemperatur på 15°C bör pooltemperaturen ligga på 24°C.
    3. Är värmeväxlarens uttemperatur mer än 5°C över pooltemperaturen, då är flödet genom värmeväxlaren för dåligt. Ju högre temperatur desto värre. Vid dåligt flöde under längre tid så stängs båda värmepumparna av under flera timmar.
    4. Är skillnaden mellan värmeväxlarens in- och uttemperatur mindre än 5°C så är det problem med värmepumparna. Vid omkoppling till varmvatten så kan detta inträffa kortvarigt. Vid omkoppling till uppvärmning av lokalen så kan detta hända under flera timmar.
    5. Frekvens på 0 Hz indikerar att en värmepump är avstängd. Ligger frekvensen kring 30-60 Hz på värmepump 1, kombination med att temperaturen på vattnet ökar, så värms varmvatten. Vid värmning av poolen ska frekvensen ligga över 70 Hz på båda värmepumparna.