Grönområden och vägar

Skipås samfällighet består till stora delar av grönområden och allmänningar av olika storlekar och karaktär. Områdena mellan gatorna sköts helst av driftiga fastighetsägare men också av en röjargrupp bestående av medlemmar. Ibland kompletteras arbetet även av entreprenörer på uppdrag av styrelsen. Beslut om avverkning av träd med stam mer än 10cm är förbehållet styrelsen och utgår från den fastlagd sköteselplan för hela området. För den obebyggda skogsarealen på Skipåsaberget har samfälligheten gjort ett avtal med Skogstyrelsen om naturskyddsområde och det kommer så förbli i 50 år. Där finns förutom mäktiga och stilla lövsalar i skydd mot den förhärskande västanvinden, också fina utsiktsplatser över kust och hav. 


För våra gemensamma grönområden och vägar finns underhållsplaner. Halmstads kommun är ansvarig för vägunderhåll på våra huvudgator. Kontakpersoner för frågor om dessa områden finns under Samfälligheten/Styrelse. Du ansvarar för din egen tomt och dess skötsel inkl trädfällning. På kringliggande grönområden har styrelsen ansvaret och beslutsrätten för skötsel inkl trädfällning.

Skötselplan

Marklov