Bastun öppen

Från och med den 5e mars kommer bastun att vara öppen igen, dock med ett antal begräsningar
– Det är bara tillåtet att boka på söndagar och max två timmar.
– När du går in för att boka och upptäcker att någon annan bokat din söndag, försök då att lägga din bokning direkt efter och boka då bara en timme. Detta för att kunna dra nytta av restvärmen. Kan vara en bra idé att ta kontakt med föregående så att du kommer till en varm bastu.
– Var väldigt noga med att spara på varmvatten. Det är nämligen varmvattnet som är den stora energitjuven.

Lyckas vi tillsammans hålla nere energiförbrukningen så kan vi också fortsätta att hålla bastun öppen.

Här en lathund för hur du gör för att basta:
1) Boka max två timmar på BOKNINGSSIDAN. Koden skickas ut med mail till medlemmar i GA1.
2) När din tid börjar, gå in genom den vänstra nedre dörren med din C-nyckel
3) Stäng ventilen i bastun och stäng bastudörren (obs, ny förbättrad ventil i herrbastun)
4) Tryck på knappen ON på manöverpanelen och ställ in temperaturen. Notera att bastuaggregatet stängs av automatiskt efter en timme.
5) Återvänd efter ungefär 25 minuter, när bastun blivit varm, duscha och njut av värmen.
6) När du är klar, öppna ventilen och skrapa rent golvet.
7) Glöm inte att låsa ytterdörren
Frågor kan skickas till LOKALANSVARIG. Formulär för att lämna kontaktuppgifter finns HÄR.

Välkomna!