Minskning av elförbrukning

Ingen undgår Energikrisen och styrelsen har därför beslutat att minskaföreningens elförbrukning genom att bastu och duschar stängs samt genomatt värmen i samlingslokalen sänks till ett minimum. Även kyl och fryskommer […]