Årsstämma Skipås Samfällighet 2023

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Skipås samfällighetsförenings årsstämma på Anläggningen söndagen den 19e mars klockan 10:00 samt till Byalagets årsstämma samma dag klocka 11:00.
Tänk på att ta med en fullmakt om du representerar delägare som ej deltar i stämman.
LÄNK TILL KALLELSE
/Styrelsen