Smyglansering av ny hemsida

Styrelsen för Skipås samfällighetsförening har börjat skissa på en ny websida för GA1, GA2 och Byalaget, dels för att sänka kostnaderna och dels för att testa ett bekvämare sätt att boka Anläggningen, bastun och tennisbanan. Vi smyglanserar nu hemsidan för att kunna prova bokningen.
Medlemmar i GA1 har fått koder och information utskickade till sig via mail.

Välkomna att boka!